Виж подробна карта

Ехография

Видове ехографии провеждани във Вива клиник:

Ултразвуковата диагностика, известна още като ехография, е диагностична процедура, която се базира на провеждането на високо - честотни звукови вълни. Различните органи отразяват по различен начин тези вълни и създават определен образ, който се проектира на видео - екран. Чрез този метод се виждат органите в реално време и в тяхното естествено движение.

  • Ехография