Виж подробна карта

Психологически консултации

Детско-юношески консултации

 

 Проблеми на детското съзряване;

 Необичайно или агресивно поведение;

 Трудности с адаптацията и мотивацията: ясла, детска градина, училище;

 Поведенчески и емоционални проблеми; 

 Страхови и панически състояния;

 Тревожни и депресивни състояния;

 Хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието;

 Деца със специфични образователни потребности;

 Деца с умствено изоставане;·  

 Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);

 Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;

Консултации за възрастни 

Преходни и нормативни кризи в семейството и в двойката;

Индивидуална консултация при лични проблеми;

Семейни и брачни консултации;

Особености в общуването между мъжа и жената;

Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;

Фамилна консултация за бъдещи и настоящи родители - емоционални състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността;

стратегии за справяне с депресия по време и след бременност;

проблеми с партньора и др.;Страхови и панически състояния;

Тревожни и депресивни състояния;

Кризисна интервенция /трудности при преодоляване на житейски кризи - развод, загуба на близък човек, транспортни катастрофи, случаи на суициди и смърт, сексуален тормоз и насилие, природни бедствия, земетресения, и други критични събития/;

Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);