Виж подробна карта

Клинична лаборатория

Въведете данните получени от лабораторията, за да проверите Вашите резултати.

Хематологична диагностика

ПКК - пълна кръвна картина

 

ПКК + РУЕ

 

Диференциално броене-мануално

 

Морфология на еритроцити-мануално

 

Ретикулоцити

 

Електрофореза на хемоглобин

 

Желязо + ЖСК

 

Феритин

 

Витамин B12

 

Фолиева киселина

 

Биохимични изследвания

Кръвна захар

 

Холестерол

 

Триглицeриди

 

HDL-холестерол

 

LDL-холестерол

 

Пикочна киселина

 

Уреа

 

Креатинин

 

Билирубин - общ

 

Билирубин - директен

 

Общ белтък

 

Албумин

 

Ензимна диагностика

ACAT

 

AЛAT

 

ГГТ

 

АФ

 

ЛДХ

 

ХБДХ

 

ЛДХ-5

 

КК

 

КК-МБ

 

Кисела фосфатаза - обща

 

Кисела фосфатаза - простатна

 

Алфа-амилаза в серум

 

Алфа-амилаза в урина

 

Липаза

 

Холинестераза

 

Микроелементи и олигоелементи

Калций

 

Фосфор

 

Калий

 

Натрий

 

Хлориди

 

Магнезий

 

Желязо

 

ЖСК

 

Диагностика на урина

Общо химическо изследване и седимент

 

Калций в диуреза

 

Фосфор в диуреза

 

Белтък в диуреза

 

Глюкоза в диуреза

 

Креатинин в диуреза

 

Пикочна киселина в диуреза

 

Креатининов клирънс

 

Алфа-амилаза в урина

 

Кръвосъсиране

Време на съсирване

 

Време на кървене

 

Протромбинов индекс / INR

 

Фибриноген

 

аПТВ (ККВ) aPTT

 

Наркотични вещества

Марихуана

 

Опиум

 

Метаамфетамини

 

Бензодиазепини

 

Кокаин

 

Хуморален имунен отговор

IgA

 

IgG

 

IgM

 

Серумен комплемент C3-фракция

 

Серумен комплемент C4-фракция

 

Криоглобулини

 

Алфа 1 – антитрипсин

 

Алфа 1 – гликопротеин

 

Алфа 2 – макроглобулин

 

Церулоплазмин

 

Хаптоглобин

 

Протеинограма

 

Серологична диагностика

Сифилис (Wasserman)

 

СПИН (HIV ½)

 

Анти-HAV IgM

 
  Анти-HAV IgG  

HBsAg

 

Анти-HBsAg IgG

 
  Анти-HBcAg IgM  
  Анти-HBcAg IgG  

HbeAg

 

Анти-HBeAg

 

Анти-HCV

 

Helicobacter pylori IgG

 

Helicobacter pylori IgM

 

Helicobacter pylori антиген

 

Инфекциозна мононуклеоза (EBV) IgG

 

Инфекциозна мононуклеоза (EBV) IgM

 

Туберкулоза IgG

 

Рубеола IgG

 

Рубеола IgM

 

Херпес симплекс IgG

 

Херпес симплекс IgМ

 

Херпес зостер IgG

 

Херпес зостер IgM

 

Лаймска болест IgG

 

Лаймска болест IgM

 

Лаймска болест Western blot

 

Цитомегаловирус IgG

 

Цитомегаловирус IgM

 

Автоимунитет

АВТОИМУНИТЕТ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

 

TAT (anti-TG)

 

MAT (anti-TPO)

 

TAT+MAT (anti-TG + anti-TPO)

 

TSH рецепторни антитела

 

АВТОИМУНИТЕТ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН

 

ANA профил

 

ANA скрининг

 

Анти - Sm антитела

 

Анти – двойноверижна ДНК антитела (anti-dsDNA) - количество

 

Анти – RNP антитела

 

Анти – кардиолипинови антитела – ACL

 

Анти – неутрофилни цитоплазмени антитела – ANCА

 

Анти – митохондриални антитела – АМА

 

Анти – гладкомускулни антитела – АSMA

 

Имунохематологична диагностика

Кръвна група и Rh (резус-фактор)

 

Директен тест на Coombs

 

Студови еритроантитела

 

Определяне на слаб D-антиген

 

Ham – test i Sucrosis lysis test

 

Двуфазни хемолизини при пароксизмална студова хемоглобинурия

 

Пълна антигенна формула на еритроцитите

 

Еритроантитела с медикаменти

 

Имуноглобулинова характеристика на автоеритроантитела

 

Специфичност на еритроантитела

 

Определяне на титър на еритоантитела

 

Изследване на антиеритроцитни антитела-автоеритроантитела / алоеритроантитела

 

Ало-еритроантитела – при Rh несъвместимост

 

Определяне на антигени от Rh системата Rh фенотип и Kell антиген

 

Специфичност на еритроантитела

 

Определяне на титър на еритроантитела

 

Титър на анти-A и анти-B при ABO несъвместимост

 

Микробиология

Урокултура

 

Уретрален секрет

 

Влагалищен секрет

 

Носен секрет

 

Ушен секрет

 

Спермокултура

 

Фекална проба

 
  Храчка  

Очен секрет

 

Имуногенетика

HLA-B27

 

Клетъчен имунитет

Комплексна диагностика

 

Оксидативен взрив на периферни левкоцити

 

Диагностика за алергия

IgE

 

ПАНЕЛ Phadiator

 

ПАНЕЛ INFANT Phadiator

 

ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия

 

ПАНЕЛ 1 (gx1) – Тревни полени

 

H-02 – Домашен прах

 

H-04 – Микрокърлежи в домашен прах

 

Candida albicans

 

Alternaria altemata

 

FX 05 – детски храни, краве мляко, яйца, соя

 

FX 15 – плодове, ябълки, банани, портокали, праскови

 

FX 43 – майчино мляко

 

FX 06 – пиле, пуешко, гъше месо

 

FX 06 – свинско, телешко, агнешко

 

FX 02 – рибни продукти

 

FX 01 – ядки

 

FX 52 – шоколад

 

FX 22 – кафе

 

FX 222 – чай

 

A-lactalbumin

 

B-lactoglobulin

 

Casein

 

Gluten

 

E02 – кучешки епителиум

 

E01 – котешки епителиум

 

Оса

 

Пчела

 

EX 71 – Пух и перушина

 

CX 04 – късно цъфтящи треви, тръстика, кадифе, райграс

 

WX 05 – сено, маргаритка, глухарче

 

MX 01 – мухъл, влага, плесен

 

Latex (k82)

 

KX 01 – синтетичен текстил

 

Penicilloyl (c1)

 

Ampicilloy (c5)

 

Amoxicilloy (c6)

 

Cefaclor (Rc7)

 

ECP (Еозинофилен катионен протеин)

 

Изследвания за диабет

Глюкоза-трикратен профил

 

Глюкоза-четирикратен профил

 

Глюкозотолерантен тест – трикратен профил

 

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

 

Имунореактивен инсулин (IRI)

 

C – пептид

 

Микроалбумин

 

Друга специализирана диагностика

Спермограма

 

Антиспермални вещества

 

Директен тест за бременност

 

Бъбречни и други конкременти

 

Туморни маркери

tPSA (total)

 

fPSA (free) / tPSA

 

CEA

 

Алфа-фетопротеин AFP

 

CA 242

 

CA 72-4

 

CA 15-3

 

CA 125

 

CA 19-9

 

Cyfra 21-1

 

Бета 2 Микроглобулин

 

NSE невронспецифична енолаза

 

Изследване на хламидии

Хламидия трахоматис – IgM + IgG

 

Хламидия трахоматис – IgA

 

Хламидия трахоматис – IgM

 

Хламидия трахоматис – IgG

 

Хламидия пневмоние – IgM

 

Хламидия трахоматис - директен тест – (ДНК-анализ  - PCR)

 

Паразитна диагностика

Токсоплазмоза IgM – ELISA

 

Токсоплазмоза IgG – ELISA, РПХ

 

Ехинококоза IgG – ELISA, РПХ

 

Трихинелоза IgG – ELISA, РПХ

 

Фасциолоза ELISA, РПХ

 

Диагностика на остеопороза

Маркер за костна резорбция

 

Ранно откриване и профилактика на остеропороза

 

Маркер на костно образувание

 

Хормонална диагностика

TSH

 

fT4

 

fТ3

 

Anti-TPO (МАТ)

 

Anti-TG (ТАТ)

 

TSH рецепторни антитела

 

Тиреоглобулин (hTG)

 

TBG – Тироксин-свързащ глобулин

 

Паратхормон

 

LH (лутеинизиращ хормон)

 

FSH (фоликулостимулиращ хормон)

 

Пролактин

 

Естрадиол

 

Прогестерон

 

Тестостерон

 

DHEA – S (дехидроепиандростерон)

 

4–андростендион

 

17-ОН-прогестерон

 

Бета-ЧХГ (HCG хорионгонадотропен хормон)

 

SHBG

 

Стоматотропен хормон

 

ACTH

 

Кортизол

 

17-кетостероиди

 

Адреналин

 

Норадреналин

 

Серотонин

 

 

 

 

 

   
   
   

 

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория