ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 9:00 до 17:00
Следете ни в:

Клинична лаборатория на Слънчев бряг

Резултати от изследване Въведете данните получени от лабораторията, за да проверите Вашите резултати.
Потребител ID:

Работно време на лабораторията: понеделник до петък от 8:00 до 16:00Изследвания за коронавирус (COVID-19)
PCR тест за коронавирус
Бърз антигенен тест за коронавирус
Тест за антитела срещу коронавирус
Хематологична диагностика
ПКК - пълна кръвна картина
Диференциално броене-мануално
Морфология на еритроцити-мануално
Ретикулоцити
Електрофореза на хемоглобин
Желязо + ЖСК
Феритин
Витамин B12
Фолиева киселина
Биохимични изследвания
Кръвна захар
Холестерол
Триглицeриди
HDL-холестерол
LDL-холестерол
Пикочна киселина
Уреа
Креатинин
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Общ белтък
Албумин
Ензимна диагностика
ACAT
AЛAT
ГГТ
АФ
ЛДХ
ХБДХ
ЛДХ-5
КК
КК-МБ
Кисела фосфатаза - обща
Кисела фосфатаза - простатна
Алфа-амилаза в серум
Алфа-амилаза в урина
Липаза
Холинестераза
Микроелементи и олигоелементи
Калций
Фосфор
Калий
Натрий
Хлориди
Магнезий
Желязо
ЖСК
Диагностика на урина
Общо химическо изследване и седимент
Калций в диуреза
Фосфор в диуреза
Белтък в диуреза
Глюкоза в диуреза
Креатинин в диуреза
Пикочна киселина в диуреза
Креатининов клирънс
Алфа-амилаза в урина
Кръвосъсиране
Време на съсирване
Време на кървене
Протромбинов индекс / INR
Фибриноген
аПТВ (ККВ) aPTT
Наркотични вещества
Марихуана
Опиум
Метаамфетамини
Бензодиазепини
Кокаин
Хуморален имунен отговор
IgA
IgG
IgM
Серумен комплемент C3-фракция
Серумен комплемент C4-фракция
Криоглобулини
Алфа 1 – антитрипсин
Алфа 1 – гликопротеин
Алфа 2 – макроглобулин
Церулоплазмин
Хаптоглобин
Протеинограма
Серологична диагностика
Сифилис (Wasserman)
СПИН (HIV ½)
Анти-HAV IgM
  Анти-HAV IgG
HBsAg
Анти-HBsAg IgG
  Анти-HBcAg IgM
  Анти-HBcAg IgG
HbeAg
Анти-HBeAg
Анти-HCV
Helicobacter pylori IgG
Helicobacter pylori IgM
Helicobacter pylori антиген
Инфекциозна мононуклеоза (EBV) IgG
Инфекциозна мононуклеоза (EBV) IgM
Туберкулоза IgG
Рубеола IgG
Рубеола IgM
Херпес симплекс IgG
Херпес симплекс IgМ
Херпес зостер IgG
Херпес зостер IgM
Лаймска болест IgG
Лаймска болест IgM
Лаймска болест Western blot
Цитомегаловирус IgG
Цитомегаловирус IgM
Автоимунитет
АВТОИМУНИТЕТ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
TAT (anti-TG)
MAT (anti-TPO)
TAT+MAT (anti-TG + anti-TPO)
TSH рецепторни антитела
АВТОИМУНИТЕТ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН
ANA профил
ANA скрининг
Анти - Sm антитела
Анти – двойноверижна ДНК антитела (anti-dsDNA) - количество
Анти – RNP антитела
Анти – кардиолипинови антитела – ACL
Анти – неутрофилни цитоплазмени антитела – ANCА
Анти – митохондриални антитела – АМА
Анти – гладкомускулни антитела – АSMA
Имунохематологична диагностика
Кръвна група и Rh (резус-фактор)
Директен тест на Coombs
Студови еритроантитела
Определяне на слаб D-антиген
Ham – test i Sucrosis lysis test
Двуфазни хемолизини при пароксизмална студова хемоглобинурия
Пълна антигенна формула на еритроцитите
Еритроантитела с медикаменти
Имуноглобулинова характеристика на автоеритроантитела
Специфичност на еритроантитела
Определяне на титър на еритоантитела
Изследване на антиеритроцитни антитела-автоеритроантитела / алоеритроантитела
Ало-еритроантитела – при Rh несъвместимост
Определяне на антигени от Rh системата Rh фенотип и Kell антиген
Специфичност на еритроантитела
Определяне на титър на еритроантитела
Титър на анти-A и анти-B при ABO несъвместимост
Микробиология
Урокултура
Уретрален секрет
Влагалищен секрет
Носен секрет
Ушен секрет
Спермокултура
Фекална проба
  Храчка
Очен секрет
Имуногенетика
HLA-B27
Клетъчен имунитет
Комплексна диагностика
Оксидативен взрив на периферни левкоцити
Диагностика за алергия
IgE
ПАНЕЛ Phadiator
ПАНЕЛ INFANT Phadiator
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия
ПАНЕЛ 1 (gx1) – Тревни полени
H-02 – Домашен прах
H-04 – Микрокърлежи в домашен прах
Candida albicans
Alternaria altemata
FX 05 – детски храни, краве мляко, яйца, соя
FX 15 – плодове, ябълки, банани, портокали, праскови
FX 43 – майчино мляко
FX 06 – пиле, пуешко, гъше месо
FX 06 – свинско, телешко, агнешко
FX 02 – рибни продукти
FX 01 – ядки
FX 52 – шоколад
FX 22 – кафе
FX 222 – чай
A-lactalbumin
B-lactoglobulin
Casein
Gluten
E02 – кучешки епителиум
E01 – котешки епителиум
Оса
Пчела
EX 71 – Пух и перушина
CX 04 – късно цъфтящи треви, тръстика, кадифе, райграс
WX 05 – сено, маргаритка, глухарче
MX 01 – мухъл, влага, плесен
Latex (k82)
KX 01 – синтетичен текстил
Penicilloyl (c1)
Ampicilloy (c5)
Amoxicilloy (c6)
Cefaclor (Rc7)
ECP (Еозинофилен катионен протеин)
Изследвания за диабет
Глюкоза-трикратен профил
Глюкоза-четирикратен профил
Глюкозотолерантен тест – трикратен профил
Гликиран хемоглобин (HbA1c)
Имунореактивен инсулин (IRI)
C – пептид
Микроалбумин
Друга специализирана диагностика
Спермограма
Антиспермални вещества
Директен тест за бременност
Бъбречни и други конкременти
Туморни маркери
tPSA (total)
fPSA (free) / tPSA
CEA
Алфа-фетопротеин AFP
CA 242
CA 72-4
CA 15-3
CA 125
CA 19-9
Cyfra 21-1
Бета 2 Микроглобулин
NSE невронспецифична енолаза
Изследване на хламидии
Хламидия трахоматис – IgM + IgG
Хламидия трахоматис – IgA
Хламидия трахоматис – IgM
Хламидия трахоматис – IgG
Хламидия пневмоние – IgM
Хламидия трахоматис - директен тест – (ДНК-анализ  - PCR)
Паразитна диагностика
Токсоплазмоза IgM – ELISA
Токсоплазмоза IgG – ELISA, РПХ
Ехинококоза IgG – ELISA, РПХ
Трихинелоза IgG – ELISA, РПХ
Фасциолоза ELISA, РПХ
Диагностика на остеопороза
Маркер за костна резорбция
Ранно откриване и профилактика на остеропороза
Маркер на костно образувание
Хормонална диагностика
TSH
fT4
fТ3
Anti-TPO (МАТ)
Anti-TG (ТАТ)
TSH рецепторни антитела
Тиреоглобулин (hTG)
TBG – Тироксин-свързащ глобулин
Паратхормон
LH (лутеинизиращ хормон)
FSH (фоликулостимулиращ хормон)
Пролактин
Естрадиол
Прогестерон
Тестостерон
DHEA – S (дехидроепиандростерон)
4–андростендион
17-ОН-прогестерон
Бета-ЧХГ (HCG хорионгонадотропен хормон)
SHBG
Стоматотропен хормон
ACTH
Кортизол
17-кетостероиди
Адреналин
Норадреналин
Серотонин
 
 

 

ИЛИ


Направи запитване


 
Направете запитване или се обадете на някой от нашите телефони за контакт, ако се нуждаете от лекар в Слънчев бряг, зъболекар в Слънчев бряг или медицински услуги в Слънчев бряг.
 Адрес на Вива клиник:
8240 Слънчев бряг
Вива клиник

vivaclinic@vivaclinic.bg

Телефон:
+359 554 95 0 95
+359 899 99 58 60