ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 9:00 до 17:00
Следете ни в:

Недялка Попова - психолог в Слънчев бряг

Недялка Попова е психолог, когнитивно-поведенчески терапевт, позитивен терапевт и хипнотерапевт.
Работи като психолог с: депресивни състояния, тревожност,страх, панически атаки, фобии, семейни и брачни проблеми, житейски кризи, състояния след загуба на близък, трудни отношения с родители или деца, трудности с адаптация и др.

Работи също с деца по проблеми с развитието им, емоционални и поведенчески трудности, ниска самооценка, психодиагностика и др.

Психологически консултации:

Детско-юношески консултации
Проблеми на детското съзряване;
Необичайно или агресивно поведение;
Трудности с адаптацията и мотивацията: ясла, детска градина, училище;
Поведенчески и емоционални проблеми;
Страхови и панически състояния;
Тревожни и депресивни състояния;
Хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието;
Деца със специфични образователни потребности;
Деца с умствено изоставане;
Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);
Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;

Консултации за възрастни
Преходни и нормативни кризи в семейството и в двойката;
Индивидуална консултация при лични проблеми;
Семейни и брачни консултации;
Особености в общуването между мъжа и жената;
Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;
Фамилна консултация за бъдещи и настоящи родители - емоционални състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността;
стратегии за справяне с депресия по време и след бременност;
проблеми с партньора и др.;Страхови и панически състояния;
Тревожни и депресивни състояния;
Кризисна интервенция /трудности при преодоляване на житейски кризи - развод, загуба на близък човек, транспортни катастрофи, случаи на суициди и смърт, сексуален тормоз и насилие, природни бедствия, земетресения, и други критични събития/;
Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);

ИЛИ


Направи запитване


 
Направете запитване или се обадете на някой от нашите телефони за контакт, ако се нуждаете от лекар в Слънчев бряг, зъболекар в Слънчев бряг или медицински услуги в Слънчев бряг.
 Адрес на Вива клиник:
8240 Слънчев бряг
Вива клиник

vivaclinic@vivaclinic.bg

Телефон:
+359 554 95 0 95
+359 899 99 58 60